ТОО «Жакко Караганда» реквизиттері

ИНДЕКС/ INDEX: 100020 

БИН/ BIN 090640013376, КБЕ/ KBE 17

IBAN KZT: KZ84826M0KZTD2999873

IBAN USD: KZ84826M0USDD2999914

IBAN RUR: KZ57826M0RUBD2999921

IBAN EUR: KZ33826M0EURD2999907

БИК /SWIFT ALMNKZKA


Қарағанды, Октябрь ауданы, 089-шы есептік квартал, 84-ші телім

Директор Таужанов Мерген Куантаевич
Тел/факс: 8(7212) 53-83-74
E-mail: info@jakko.kz